NunnaUuni bola ocenená za zníženie emisií čierneho uhlíka - Zobraziť viac

Injektorové teplo zaručuje tepelnú efektivitu aj u ľahkých pecí

Injektorové teplo zaručuje tepelnú efektivitu aj u ľahkých pecí

Spoločnosť NunnaUuni vložila systém efektívneho uskladnovania tepla a jeho dlhotrvajúceho uvoľnovania aj do ľahkých pecí. Tieto pece, ktoré vznikli ako výsledok dlhotrvajúceho vývoja, voláme injektorové. Základ vynálezu je injektorová akumulácia vnútri pece.

Injektorová akumulácia prevádza teplo tvorené počas spaľovania rýchlo do mastencových častí konštrukcie pece, čo dovoľuje schladenie dymových plynov na bezpečnú úroven; je to taktiež veľmi efektívne. Injektorová pec uvoľnuje uskladnené teplo jeho rovnomerným dlhotrvajúcim vyžarovaním založeným na rovnakom princípe ako pri veľkých peciach.

Injektorová pec zaisťuje bezpečné teploty v komíne

Drevo je spaľované efektívne a čisto za vysokých teplôt, a to 800 – 1200 °C. Tieto teploty v peci zvyšujú teplotu v komíne tradičných ľahkých pecí a kachlí na nebezpečnú úroven. Príliš vysoké teploty v komíne môžu spôsobiť prehriatie izolácie strechy na mieste, kde nou prechádza komín, čo vytvára riziko vzniku ohna v okolitých konštrukciách.

Teploty v komíne injektorových pecí ostávajú počas procesu horenia na bezpečnej úrovni. Teplota horenia v ohnisku môže dosiahnuť hodnotu až 1200 °C. Injektorová akumulácia prevádza tepelnú energiu z horúcich dymových plynov do mastencových konštrukcií pece, čo umožnuje ochladenie plynov na bezpečnú úroven 300 °C ešte pred tým, než dôjdu do komína.

Viac o injektorových peciach a ich fungovaní tu.

InjektoriHormilammot.jpg

Priemerná teplota dymových plynov prechádzajúcich komínom

-

Po jednom metri injektorová pec zachytáva a uskladnuje väčšinu vyprodukovanej tepelnej energie

-

Teplota dymových plynov v ohnisku

Comments

Leave your comment