Inovácie

Prečo NunnaUuni?

NunnaUuni je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja krbov. Študujeme vlastnosti nášho mastenca a neustále hľadáme nové spôsoby, ako využiť naše krby naplno. Využívame informácie poskytnuté prieskumom v našich prácach na vývoji krbových výrobkov.

Pec od Nun​naUuni spaľuje drevo čisto a efektívne

Vďaka metóde Golden Fire je drevo splynované a horí neustále pri vysokých teplotách, dokonca aj pri teplotách 800 – 1200 stupnov Celzia. To zvyšuje energetickú efektivitu pece a tiež redukuje škodlivé emisie.

Nie všetky kamene sú rovnaké.
Ani mastence nie.

Mastenec Mammutti má jedinečnú, silne orientovanú štruktúru, čo ho robí veľmi vhodným pre vysoké teploty v ohniskách. Vrstva periklasu vytvorená na povrchu mastenca Mammutti garantuje odolnosť ohniska.

Injektorové teplo zaručuje tepelnú efektivitu aj u ľahkých pecí.

Spoločnosť NunnaUuni vložila systém efektívneho uskladnovania tepla a jeho dlhotrvajúceho uvoľnovania aj do ľahkých pecí. Tieto pece, ktoré vznikli ako výsledok dlhotrvajúceho vývoja, voláme injektorové. Základ vynálezu je injektorová akumulácia vnútri pece.