Inštalácia

Inštalácia mastencovej pece

Inštalácia je vykonávaná autorizovaným inštalatérom NunnaUuni alebo lokálnym dovozcom NunnaUuni. Autorizovaná inštalácia je požadovaná kvôli platnej záruke.

Postup inštalácie

    1. Doručenie pece od NunnaUuni vždy zahŕna montáž pece a pripojenie s už existujúcim komínom.

    2. Inštalatér NunnaUuni príde ku vám domov vo vopred dohodnutom čase, aby zmontoval vašu pec. Váš obchodník NunnaUuni vám povie odhad trvania inštalácie alebo potenciálnych doplnkových služieb, ako aj podmienky inštalácie. Inštalácia základnej pece trvá 1-2 pracovné dni.

    3. Navyše k doručeniu pece od NunnaUuni, si môžete objednať ďalšie služby vykonávané obchodníkom. Môžu zahŕnať, napríklad, demontáž alebo základové a obkladačské práce. Doplnkové služby sa líšia od jedného obchodníka ku druhému.

    4. Inštalácia pece od NunnaUuni, ako výsledok stoviek rokov tradícií a najnovšieho výskumu, je umenie, ktoré vyžaduje špeciálne schopnosti.

    5. Po inštalačných prácach vás váš inštalatér alebo obchodník NunnaUuni poučí, ako používať vašu pec.