Golden Fire

Golden Fire

Metóda horenia Golden Fire vyvinutá je založená na správnom smerovaní vzduchu, čo zaisťuje, že správne množstvo vzduchu sa použije v rozličných fázach horenia.

Injektorové teplo

Injektorové teplo

Mastenec Mammutti sa skladá z jemnozrnného magnezitu a silne orientovaného mastenca. Dokáže zniesť extrémne vysoké teploty horenia, uskladniť a efektívne viesť tepelnú energiu do ďalších častí konštrukcie pece.

Injektorové teplo

Mastenec Mammutti

Mastenec Mammutti sa skladá z jemnozrnného magnezitu a silne orientovaného mastenca. Dokáže zniesť extrémne vysoké teploty horenia, uskladniť a efektívne viesť tepelnú energiu do ďalších častí konštrukcie pece.